Utrwalenie wspomnień, doświadczeń, przeżyć osób zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy – to główny cel konkursu „First to help”, który ogłosił Narodowy Instytut Wolności. Do 18 września chętni mogą przesyłać zdjęcia, filmy lub teksty, których głównym tematem jest polska solidarność wobec ukraińskich uchodźców wojennych.

Skuteczna pomoc ofiarom rosyjskiej agresji na Ukrainę nie byłaby możliwa bez zaangażowania dziesiątek tysięcy osób, które działały na terenach dworców, granicach, w punktach recepcyjnych i innych miejscach w całej Polsce – wszędzie tam, gdzie niezbędna okazywała się ich obecność. Mijające miesiące wojny uświadomiły opinii publicznej, jak ważna i potrzebne było wsparcie zaoferowane przez Polaków. Jego skala rodzi potrzebę nie tylko głębszego zrozumienia niezwykłego zjawiska, którego byliśmy świadkami, ale też utrwalenia jego efektów. Odpowiedzią na tę potrzebę jest konkurs „First to help”, który powstał z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować tekst, zdjęcia lub nagranie wideo, których głównym tematem jest pomoc uchodźcom z Ukrainy. Prace oceni kapituła konkursu w trzech kategoriach: Tekst, Fotografie, Materiał video. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.firsttohelp.pl. 

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, np.:

• Wolontariusze, dziennikarze, reportażyści, fotografowie, filmowcy i inne osoby, które dokumentowały zaangażowanie osób niosących pomoc uchodźcom.

• Osoby bezpośrednio zaangażowane w pomoc Ukrainie, w tym: wolontariusze, pracownicy służby zdrowia, służb mundurowych (strażacy, policjanci, wojsko), pracownicy administracji rządowej i samorządowej, pracownicy sektora prywatnego.

Prace konkursowe należy przesyłać do 18 września 2023 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.firsttohelp.pl.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Laureaci Grand Prix w każdej kategorii dostaną m.in. 10 tysięcy złotych oraz statuetkę. Przyznane zostaną także wyróżnienia, a wraz z nimi pamiątkowe dyplomy. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystej gali, która odbędzie się jesienią.