Migracja powinna być zawsze dobrowolną decyzją, ale w rzeczywistości, w bardzo wielu przypadkach, również dzisiaj, tak nie jest. Konflikty, klęski żywiołowe czy też po prostu niemożność godnego i dostatniego życia we własnej ojczyźnie zmuszają miliony osób do wyjazdu.

Praca Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom prowadzonych przez Caritas w Polsce ma wspólny cel – to wielozakresowa i profesjonalna pomoc cudzoziemcom. Każdego dnia widać jej efekty, podopieczni się usamodzielniają i coraz lepiej odnajdują się w nowej rzeczywistości. Dane podsumowujące pracę Centrów jednoznacznie wskazują, że ta pomoc jest niezbędna, a jej efekty znaczące.

Działalność Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom w liczbach

dane z okresu 01.07.2022-08.09.2023

 

 • 67 561 – liczba beneficjentów zarejestrowanych w CPMiU
 • 37 101 – liczba osób, które otrzymały pomoc z zakresu działań psychospołecznych
 • 5 322 – liczba beneficjentów, którzy otrzymali pomoc psychologiczną
 • 6 733 – liczba uczestników kursów języka polskiego
 • 8 766 – liczba beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie zawodowe
 • 3 660 – liczba osób objętych indywidualnym planem działań
 • 3 570 – liczba beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie finansowe

Najważniejsze usługi świadczone przez CPMiU

 • doradztwo zawodowe
 • kursy zawodowe
 • nostryfikacja dyplomów
 • wsparcie edukacyjne
 • tłumaczenia dokumentów
 • kursy języka polskiego
 • porady prawne
 • wsparcie psychologiczne
 • zajęcia psychospołeczne i integracyjne
 • wsparcie finansowe
 • wsparcie materialne
 • opieka dla dzieci 
 • przekierowania do innych podmiotów/projektów

Obchody 109 Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy

Obchodzony w tym roku Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy jest okazją do uwrażliwienia społeczeństwa na potrzeby osób będących w kryzysie migracji przymusowej. Równocześnie daje on możliwość pokazania pozytywnego wizerunku beneficjentów pomocy, zwrócenia uwagi na godność osób przyjmujących pomoc oraz podkreślenia wartości integracji. Z tego względu w najbliższy weekend, w dniach 22-24 września, w Caritas diecezjalnych w całej Polsce oraz w Centrach odbędą się spotkania, warsztaty, koncerty i wiele innych działań, podczas których Centra zaprezentują swoje działania na rzecz uchodźców.