Od niedzieli (3 grudnia) rusza kolejna edycja najstarszej akcji Caritas. Zapoczątkowane w 1994 r. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, dzięki świecom rozprowadzanym w parafiach, pozwala zebrać fundusze na potrzeby najmłodszych.

Świeca Caritas i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom powstały z myślą o najmłodszych, pochodzących z mniej zamożnych lub dysfunkcyjnych rodzin. Od lat otwierają serca darczyńców, dzięki czemu dzieci wyjeżdżają na kolonie, otrzymują darmowe posiłki, stypendia oraz wsparcie w rehabilitacji i leczeniu.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to akcja, dzięki której w prosty sposób można pomóc potrzebującym wsparcia dzieciom. Środki zebrane dzięki dystrybucji świec są od lat przeznaczane na pomoc dla najmłodszych w naszych świetlicach, czy też w domach dziecka. Caritas dofinansowuje przede wszystkim funkcjonowanie Placówek: Domów Dziecka w Kołdrąbiu, Świetlic środowiskowych w Chodzieży i Kruszwicy. W świetlicach podopieczni mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia ze specjalistami (logopeda, psycholog, nauczyciele), posiłki, wycieczki oraz przede wszystkim bezpieczne i ciepłe schronienie w ciągu dnia. – Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom są symbolem przychodzącego na świat Chrystusa, który rozprasza ciemności, przynosi ciepło i pokój – mówi ks. Marcin Andrzejewski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – Niechaj nam wszystkim przyniesie pokój i ciepło w sferze duchowej, a naszym najmłodszym podopiecznym realną pomoc.

Tegoroczną edycję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zainaugurował ks. abp Wojciech Polak, prymas Polski w sobotę 1.12. zapalił pierwszą świecę Wigilijnego Dzieła po Mszy św. o g. 18 .00 w gnieźnieńskiej katedrze, oficjalnie rozpoczynającej czas adwentu.

W tym roku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej przygotowała 25 tys. dużych świec oraz 20 tys. małych. Świece, tak jak każdego roku rozprowadzane będą w parafiach. Koszt dużej świecy, to 18 zł, małej – 8 zł. Złotówka z każdej nabytej świecy pozostaje w parafii i zostanie wykorzystana na działania charytatywne, zaś 10 gr. z dystrybucji każdej świecy wigilijnej będzie przekazane na konto Caritas Polska i każdego roku wykorzystywane są te fundusze na pomoc w najbardziej zapalnych miejscach na świecie (ogarniętych klęską głodu lub wojny).