Rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Przygotowując się do Niedzieli Zmartwychwstania szczególnie pamiętamy o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia, dlatego w Środę Popielcową 14.02.2024 r. odbędzie się ogólnopolska zbiórka finansowa na pomoc dla Ukrainy.

Środki ze zbiórki zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na konto Caritas Polska, na pomoc humanitarną w tych rejonach Ukrainy, które najbardziej ucierpiały z powodu wojny, oraz na wsparcie uchodźców w Polsce, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.
Więcej informacji na stronie caritas.pl/ukraina, zachęcamy do włączenia się w pomoc.