Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu darowiznę w postaci: termosu transportowego oraz pojemnika termoizolacyjnego.

Darowizna została sfinansowana ze środków pochodzących z opłat za marnowanie żywności przekazywanych przez sprzedawców żywności do WFOŚ i GW w Poznaniu i przeznaczonych na działania w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Pojemniki będą wykorzystywane do transportu żywności krótkotrwałej dla osób potrzebujących.